√ÖPNINGSTIDER | TIRS ‚Äď ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

1.
P√•meldingen er bindende n√•r den foreligger hos Norges Varemesse i utfylt stand. Utstilleren hefter for den totale standleie og registreringsavgift. Norges Varemesse tar sisteavgj√łrelse n√•r det gjelder tildeling av plass, og har anledning til p√• fritt grunnlag √• avvise p√•meldinger.

2.
Manglende oppfyllelse av utstillerens √łnske om bestemt standplassering e.l. gir ikke utstilleren rett til √• avbestille, kreve prisavslag, erstatning e.l.

3.
Velger en p√•meldt utstiller ikke √• delta p√• arrangementet, eller er forhindret fra √• delta, fritar ikke dette utstilleren fra √• betale standleien og registreringsavgiften. Norges Varemesse kan fritt disponere det areal som blir ledig som f√łlge av den manglende deltakelsen, uten at dette gir den p√•meldte utstilleren noe refusjonskrav p√• standleien og registreringsavgiften.

4.
Enhver utstiller er fullt ut bundet av Norges Varemesses Betingelser i dette dokument, Reglement for Norges Varemesse og √łvrige relevante bestemmelser fastsatt av Norges Varemesse / arrang√łr. Dette gjelder uansett om utstilleren har tatt forbehold av noe slag, med mindre vedkommende forbehold er skriftlig akseptert av Norges Varemesse. Norges Varemesse avgj√łr med bindende virkning tvister om forst√•else av Betingelser, Reglement og √łvrige bestemmelser fastsatt av Norges Varemesse.

5.
Reglementet for Norges Varemesse er fastsatt i eget dokument, og inneholder viktige bestemmelser om bl.a. utforming av forskjellige typer stands, tekniske og praktiske vilk√•r/forhold, adferd under utstillinger, force majeure osv.¬† Ved √• godta Betingelsene i dette dokument, godtas ogs√• Reglementet. Se reglementet ¬Ľ

6.
√Öpen stand, veggstand og utestand er beskrevet i punkt 3, 4, 5 og 6 flg. i Reglementet.

7.
Norges Varemesse forbeholder seg retten til √• fakturere bestilte serviceytelser/leveranser, samt katalogvarer til standbygging og standinnredning med forfall i forkant for arrangementet. Ved forh√•ndsfakturering er Norges Varemesse ikke forpliktet til √• levere de bestilte serviceytelser/leveranser dersom betaling ikke er funnet sted til forfall. Utstilleren er ansvarlig for betaling for Norges Varemesses leveranser til standen, enten leveransene er bestilt av utstiller eller utstillers leverand√łrer.

8.
Dersom ikke annet er avtalt, eller annen prosedyre f√łlges, skal Norges Varemesses tilgodehavende innbetales i henhold til fakturaens forfallsbetingelse. Dokumentasjon for innbetalt standleie m√• kunne forevises for √• f√• adgang til hallene i utstillingsperioden.

9.
Enhver betaling med kredittkort vil bli belastet med et gebyr på 5% av fakturaens pålydende.

10.
Unnlatelse av √• innfri betalingsbetingelsene kan medf√łre tap av det tildelte standareal. Norges Varemesse har i s√• tilfelle rett til √• disponere plassen.

11.
Fremleie av utstillingsareal er ikke tillatt. Kun påmeldte firmaer kan delta på utstillingen.

12.
Norges Varemesse forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt å redusere påmeldt areal hvis utstillingen blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt. Standareal anvises i den utstrekning det er mulig i de forskjellige produktgrupper.

13.
Bare varer og tjenester som er p√•meldt kan vises p√• utstillingen. Utstilte gjenstander kan ikke fjernes fra standen i utstillingsperioden uten Norges Varemesses skriftlige samtykke. Norges Varemesse har anledning til, uten √• angi grunn, √• p√•legge fjernet eller selv fjerne utstilte varer og tjenester som ikke dekkes av utstillingens hovedomr√•der eller som ikke oppfyller normale kvalitetskrav eller for √łvrig fremst√•r som farlige eller upassende.

14.
Samtlige utstillere, også utenlandske, som skal selge varer/tjenester fra stands direkte til forbruker for mer enn NOK 50.000 plikter å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Fremleie av stands (gjelder organisatorer av paviljonger) til utstillere anses også som avgiftspliktig virksomhet. Dersom omsetningen gjennom en slik virksomhet overstiger NOK 50.000 i en 12-måneders periode plikter selskapet som fremleier å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret i Norge. Utenlandske foretak uten fast forretningssted i Norge skal registrere seg gjennom en representant for merverdiavgift.

15.
Tekniske papirer inneholdende standplassering, bestillingsskjemaer og prislister sendes ut som e-post eller ordin√¶r post til utstillere i rimelig tid f√łr arrangementstidspunktet eller ved p√•meldingsfristens utl√łp.

16.
Norges Varemesse har rett til √• avlyse utstillingen, forutsatt at det foreligger saklig grunn. Som saklig grunn regnes f.eks. at det melder seg p√• et uforsvarlig lavt antall utstillere eller at Norges Varemesse har grunn til √• anta at publikumsbes√łket vil bli uforsvarlig lavt. F√łr en avlysning skal p√•meldte utstillere s√• vidt mulig gis anledning til √• uttale seg. Ved en avlysning refunderes innbetalt standleie og registreringsavgift. Eventuelle √łvrige utgifter eller egenarbeid utstilleren har p√•dratt seg i anledning utstillingen refunderes ikke.

17.
Norges Varemesse har overfor utstilleren ikke noe ansvar for eventuell lav oppslutning om en utstilling fra utstillere og/eller bes√łkende, eller for at eventuelle sentrale utstillere uteblir.

18.
Norges Varemesse fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil i trykket eller elektronisk informasjonsmateriell om utstillingen.

19.
Ved eventuelt erstatningsansvar overfor utstilleren er Norges Varemesse uansett ikke erstatningsansvarlig for utstillerens indirekte tap.

20.
Utstilleren m√• overholde norske lover og forskrifter og innhente alle eventuelle n√łdvendige tillatelser fra ansvarlig myndighet i forbindelse med utstillingen. Utenlandske utstillerrepresentanter som ikke omfattes av E√ėS-reglene, og som skal selge direkte til forbruker, m√• etter gjeldende regler ha arbeidstillatelse. Dersom det benyttes utenlandsk arbeidskraft til f.eks. standbygging, kreves det at disse har arbeidstillatelse.

21.
Om Norges Varemesse ved en eller flere anledninger skulle unnlate √• f√łlge opp sine rettigheter eller noen utstillers forpliktelser etter Betingelsene eller Reglementet, medf√łrer dette ingen begrensninger i forhold til Norges Varemesses rett til √• gj√łre vedkommende rettigheter/forpliktelser gjeldende ved senere anledninger. Under gjeldende norske regler, m√• utstillere fra land utenfor E√ėS-omr√•det ha arbeidstillatelse f√łr de kan selge direkte til forbrukerne.