ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Regjeringen nedlegger midlertidig forbud mot varemesser.

Regjeringen valgte forrige uke å endre Covid-19-forskriften til også å omhandle varemesser. Med dette setter regjeringen en begrensning på 200 mennesker. Det er derfor med et tungt hjerte vi ser at det vil det være umulig for oss å gjennomføre Dyr for Alle i september.

Se Covid-19-forskriften om smitteverntiltak paragraf 13 som nå også gjelder for varemesser:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Bli med oss på Dyr for Alle 10. – 12. september 2021 i stedet.

Dyr for Alle fikk en «pangstart» i 2019. Vi hadde sett frem til å ta konseptet videre i 2020, hvor flere fikk møte flere dyr. Når dette nå ikke lar seg gjøre, vil vi bruke tiden fram til neste år på å lage en enda større og bedre messe for deg som besøkende.

Velkommen til Dyr for Alle 2021.