Regjeringen nedlegger midlertidig forbud mot varemesser.

Regjeringen valgte forrige uke å endre Covid-19-forskriften til også å omhandle varemesser. Med dette setter regjeringen en begrensning på 200 mennesker. Det er derfor med et tungt hjerte vi ser at det vil det være umulig for oss å gjennomføre Dyr for Alle i september.

Se Covid-19-forskriften om smitteverntiltak paragraf 13 som nå også gjelder for varemesser:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Bli med oss på Dyr for Alle 10. – 12. september 2021 i stedet.

Dyr for alle er et utviklingsprosjekt som fikk en «pangstart» med gjennomføringen i 2019. Vi hadde sett frem til å ta konseptet videre i 2020, hvor mennesker fikk møte flere dyr. Når dette nå ikke lar seg gjøre, tenker vi å bruke tiden fram til messen neste år på å lage en enda større og bedre messe. Vi håper derfor at våre utstillere ønsker å bli med oss i 2021 i stedet.  

Vi i team Dyr for Alle ønsker å gi de utstillere som blir med oss videre til 2021 mulighet til å: 

Deretter plukker vi opp vanlig planlegging av messen fra nyttår og vil kalle inn til de første utstillermøter i februar 2021. 

Dersom du ikke ønsker å bli med oss videre til 2021 og ønsker din innbetalte registreringsavgift refundert, send en mail til [email protected] og gi beskjed om dette. 

Om du ikke er utstiller på Dyr for Alle, men ønsker å bli med på eventyret kan du melde deg på her: https://www.dyrforalle.no/pameldingsskjema/ eller ta kontakt med Ellen Colseth på [email protected].